Cechy

Wysoka skalowalność systemu

Odpowiednio dobrany na etapie projektowania rodzaj architektury oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na powielanie poszczególnych części systemu takich jak rejestracje, gabinety, infokioski bez konieczności zmian strukturalnych we wdrożonym rozwiązaniu, a tylko uzupełnienie o infrastrukturę teletechniczną potrzebną dla nowej części praktycznie bez ograniczeń technologicznych.

Budowa modułowa

Wykorzystany sposób łączenia elementów pozwala na wymienne stosowanie urządzeń po podłączeniu do tych samych gniazd fizycznych i wymaga jedynie przekonfigurowania w aplikacji. Oznacza to iż w przypadku gdy w miejscu gdzie obecnie znajduje się infokiosk chcielibyśmy powiesić wyświetlacz nie wymaga to żadnej interwencji fizycznej w strukturę teletechniczną.

Technologia SOA

Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) jest to wykorzystana koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.

Elastyczny system integracji

Wbudowany system integracji ACCESS POINT po odpowiedniej pracy programistycznej oraz konfiguracji daje możliwości integracji z praktycznie każdym systemem HIS występującym w chwili obecnej na rynku pod warunkiem dostępności określonych danych w obrębie których miałaby nastąpić integracja.

Najnowsze technologie

MED-QS został stworzony w oparciu o nowoczesne technologie oraz zgodnie z panującymi standardami co pozwala na działanie na większości urządzeń komputerowych użytkowanych w chwili obecnej w placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo nie ma konieczności kupowania drogich urządzeń serwerowych gdyż może korzystać po odpowiedniej konfiguracji z infrastruktury logicznej dostępnych serwerów wirtualnych.

Wysoki stopień konfiguracji

Aplikacja administracyjna dołączona do systemu pozwala na dużą swobodę konfiguracji urządzeń w systemie, łączenia w grupy oraz na zbiorowe zarządzanie. Dodatkowo możliwe są ustawienia umiejscowione na osi czasu, np.: harmonogramy do zarządzania włączeniami i wyłączeniami, konfiguracja informacji specjalnych i komunikatów itd

Interfejs przyjazny użytkownikowi

Wygląd graficzny oraz sposób realizacji funkcji stworzony jest w sposób przejrzysty, ułatwiający korzystanie, a wszystkie funkcjonalności dostępne są za pomocą przycisków ułożonych w intuicyjny sposób. Dodatkowo część dostępna na ekranach dotykowych została w sposób specjalny dopracowana i dostosowana aby uniknąć nieprawidłowego działania w przypadku drżenia ręki czy też wielokliku.

Odtwarzanie informacji multimedialnych

Dzięki zastosowanej aplikacji oraz odpowiednim urządzeniom system na każdym z nich jest w stanie, poza zarządzaniem ruchem pacjentów, wyświetlić treści multimedialne w założonym interwale czasowym, bądź równolegle do informacji kolejkowych, za pomocą podzielonego ekranu. Daje to możliwości zarówno reklamowe jak i informacyjne związane z profilaktyką wykorzystywaną w placówkach opieki medycznej.

Kompleksowy system raportów

Każda z instytucji potrzebuje informacji o ilości pacjentów, średnim czasie obsługi pacjenta, jednak są też takie które są indywidualne i spersonalizowane dla każdej z nich. Podczas wdrożenia jesteśmy w stanie przygotować założony szablon raportu który będzie wypełniany każdorazowo automatycznie przez administratora danymi z określonego okresu.

Różnorodność materiałów eksploatacyjnych

Biletomaty/infokioski użytkowane w systemie pracują zarówno na papierze termicznym o niskiej gramaturze z rolki, oraz w oparciu o wysokiej jakości papier składany o dużo lepszych cechach jakościowych.

System obsługi i pomocy

Kontakt telefoniczny

Zapraszamy naszych klientów do kontaktu z pomocą techniczną która rozwieje wszelkie wątpliwości wynikłe podczas użytkowania systemu MED-QS.

System zgłaszania zdarzeń

W celu zgłoszenia awarii lub potrzebnej funkcjonalności prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w naszym systemie reklamacyjnym. Pozwoli to na szybką i bezproblemową komunikację

Pomoc mailowa

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu zgłaszania zdarzeń lub chęci wysłania zapytania niestandardowego prosimy o kontakt na adres pomoc@med-qs.pl

Partnerzy