Funkcjonalność
Obszar działania Med-QS

System kolejkowy MED-QS kompleksowo i wielowymiarowo odpowiada na potrzeby klientów dzięki interwencji w wielu płaszczyznach działania. Pierwsza to przepływ informacji. Dzięki czterem kanałom komunikacji ( informacja na bilecie, informacja na monitorach, infokiosku i komunikaty dźwiękowe, dwukierunkowe informacje SMS oraz wiadomości E-MAIL) zapewnia doskonały kontakt i przepływ informacji pomiędzy szpitalem/przychodnią, a pacjentem. Druga to bezpieczeństwo, zarówno danych przetwarzanych w systemie zgodne z obowiązującymi standardami jak i współpraca z systemami ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Trzecia natomiast to integracja z systemami HIS oraz innym oprogramowaniem użytkowanym w szpitalu/przychodni. MED-QS jest zintegrowany między innymi z systemami firmy ASSECO.

Unikalne cechy
systemu

Powiadomienia SMS/E-mail o wizytach

Harmonogram przypomnień SMS/e-mail o wizytach, przywołanie pacjenta przez SMS do gabinetu, wyświetlanie odpowiedzi SMS od pacjenta w systemie

Optymalizacja poboru energii elektrycznej

Harmonogram pracy monitorów z możliwością ustalenia dni i godzin włączania i wyłączania monitorów

Wspieranie systemu przeciwpożarowego

wyświetlanie drogi ewakuacji na monitorach

Optymalizacja obsługi pacjentów

Analiza statystyk systemu: ilość wydanych biletów dziennie na każdym kiosku, średni czas obsługi pacjenta przy okienku/w gabinecie

Wyświetlanie treści dodatkowych

Informacja o lokalizacji (np. Poradnia Ogólna), dni i godziny przyjęcia lekarzy, komunikaty

Skalowalność i modułowość

Możliwość dołączania dowolnej ilości monitorów, infokiosków i definiowania różnych typów kolejek (np. kolejka do rejestracji, kolejka do poradni)

Integracja z AMMS Asseco lub dowolnym innym systemem zarządzania szpitalem

pobieranie danych pacjentów, lekarzy, zasobów, zaplanowanych wizyt, użytkowników systemu

Minimalna ilość złącz komunikacyjnych

do poprawnego działania wymagane zasilanie 230V oraz sieć komputerowa

Aplikacja mobilna

Możliwość rezerwacji kolejki poprzez aplikację mobilną: wyświetlenie szacowanego czasu oczekiwania, ilości oczekujących pacjentów itp.

Chcesz wiedzieć więcej?

MED-QS SYSTEM KOLEJKOWY DO ZARZĄDZANIA PACJENTAMI W KOLEJKACH

Szczegółowe informacje o systemie kolejkowym MED-QS, jego możliwościach, wdrożeniu i utrzymaniu, licencjonowaniu, dla klientów indywidualnych i partnerów handlowych, dostępne pod numerem telefonu +48 691 450 300 lub adresem e-mail office@whitehill.eu

Serwis i wsparcie producenta pod numerem telefonu +48 798 940 841 lub adresem e-mail support@whitehill.eu

Producentem i licencjodawcą systemu kolejkowego jest WHITE HILL Sp. z o.o. Sp. k.

Partnerzy