MED-QS TO SZEROKI ZAKRES KORZYŚCI
DLA KAŻDEGO SEKTORA

MED-QS to system, który usprawni funkcjonowanie niemal każdej placówki.

Pozwoli na rozłożenie kolejek w rejestracji. Przyniesie wzrost zadowolenia pacjentów z obsługi a co najważniejsze zmniejszy koszty administracyjne, a to tylko część zalet naszego systemu.

Zobacz korzyści płynące dla:

KORZYŚCI DLA PACJENTA

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII I DIAGNOSTYKI

 • Potwierdzenie umówionych wizyt
 • Sms
 • E-mail

USPRAWNIENIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ MIĘDZY PORADNIAMI/ODDZIAŁAMI CZY PLACÓWKAMI

ORGANIZACJA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PACJENTA:

 • Rejestracja wizyty
 • Potwierdzenie/odwołanie/przesunięcie

KORZYŚCI DLA REJESTRACJI

USPRAWNIENIE PRACY:

 • wraz z uruchomieniem systemu – dostępne informacje dotyczące dnia bieżącego
 • weryfikacja pacjentów oczekujących na wizytę
 • wizyty nie potwierdzone/odwołane

POPRAWA KOMUNIKACJI Z PACJENTEM

 • automatyczne odwołanie wizyty
 • automatyczne potwierdzenie lub przesunięcie wizyty
 • bezobsługowa informacja wizualna i foniczna

KORZYŚCI DLA LEKARZY

ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY I ROZLICZENIA

 • weryfikacja przyjętych pacjentów
 • weryfikacja oczekujących/lub niepotwierdzonych wizyt
 • przyjęcie „pilnego” pacjenta
 • rozliczenia własnego czasu pracy

ZINTEGROWANIE SYSTEMU MED-QS Z LOKALNYM SYSTEMEM

 • automatyczny dostęp do historii choroby pacjenta
 • średni czas wizyty
 • automatyczne przywołanie pacjenta
 • spodziewana liczba umówionych pacjentów
 • zawieszenie/przerwa w pracy poradni

KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI

PLACÓWKA I KADRA ZARZĄDZAJĄCA

PRZEPŁYW PACJENTÓW:

 • liczba
 • zakres czasu
 • pacjenci umówieni i po za kolejnością
 • liczba wizyt odwołanych /przesuniętych

OBŁOŻENIE SPECJALIZACJI I LEKARZY

 • poradnie
 • laboratoria
 • Gabinety

ANALIZY:

 • statystyki porównawcze
 • monitorowanie realizacji kontraktów

PRACA REJESTRACJI/IZBY PRZYJĘĆ:

 • punkty podań leków
 • punkty pobrań

ROZLICZENIA

 • pracy personelu
 • pracy personelu medycznego

DZIAŁ MARKETINGU I PR

PACJENT JAKO GOTOWA GRUPA DOCELOWA DO DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I PR

BUDOWANIE WŚRÓD PACJENTÓW ŚWIADOMOŚCI MARKI/LOGO PLACÓWKI CZY SZPITALA

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA INFORMACJI LUB REKLAM NA BILECIE/MONITORZE/KIOSKU

SPRZEDAŻ POWIERZCHNI REKLAMOWYCH (BILET/MONITOR/KIOSK)

DZIAŁ FINANSOWY

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII/PRĄDU – AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY URZĄDZEŃ POWIĄZANYCH Z MED-QS

OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACY PORADNI

ELEKTRONICZNE I NIEPODWAŻALNE DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE NADWYKONAŃ

PROJEKCJA PRZYPŁYWU PACJENTÓW W KOLEJNYCH LATACH

P-POŻ. I BEZPIECZEŃSTWA

ZMNIEJSZENIE LICZBY PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE W BUDYNKU

CENTRALNE ZARZĄDZANIE PRACĄ SYSTEMU I WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ZINTEGROWANYCH Z SYSTEMEM

WYŚWIETLANIE KOMUNIKATÓW EWAKUACYJNYCH NA MONITORACH

OZNACZENIA KIERUNKÓW EWAKUACJI LUB WYJŚĆ AWARYJNYCH

Partnerzy